Հայ առաքելական եկեղեցի Տավուշի թեմ

Կիրակնամուտը սահմանապահ Խորանաշատի վանքում

Ինչպես Մեծ Պահքի շրջանի յուրաքանչյուր շաբաթ օր, այս շաբաթ ևս Տավուշի թեմի հոգևորականաց դասն ու հավատացյալները միաբանվեցին թեմի վանքերից մեկում, այս անգամ՝ Խորանաշատում։

․․․Խորանաշատի վանքի հիմնադիր Վանական վարդապետը Մխիթար Գոշի աշակերտն էր։ Վանքը միջնադարի խոշոր վարդապետարաններից էր։

․․․Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմահ, որ խաչեցար վասն մեր, Ողորմեա՜ մեզ։

Translate »