Հայ առաքելական եկեղեցի Տավուշի թեմ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՏԱՎՈՒՇԵՑԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

Տավուշի թեմը Եգիպտահայ ընկերակցության «Մաշտոց» հիմնադրամի աջակցությամբ և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հետ համագործակցությամբ արդեն 6 տարի տրամադրում է բազմաթիվ ուսանողների կրթաթոշակներ 100,000-ական դրամի չափով։

Այս տարի ուսանողների քանակը գրեթե եռապատկվել է շնոհիվ Արևմտյան թեմի բարերարներ Վարուժան Ալթըպարմաքյանի, դոկտոր Պարլո Տեր-Մկրտիչյանի և Իշխան Պայրաթտարյանի․ կրթաոշակ է տրամադրվել 66 ուսանողի, ինչպես նաև ծրագրում ընդգրկվել են նաև այլ ԲՈՒՀ-երում սովորող տավուշեցի ուսանողներ։

2022թ. ապրիլի 13-ին Տավուշի թեմի առաջնորդարանում տեղի ունեցավ կրթաթոշակային ծրագրում ընդգրկված ուսանողների հետ հանդիպումը թեմակալ առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի փոխտնօրեն Մ.Օթարյանը, Արտաքին կապերի բաժնի աշխատակիցներ, «Տահույս» սոցիալ-կրթական ՀԿ նախագահ Մերի Առաքելյանը և ուրիշներ:

Translate »