Հայ առաքելական եկեղեցի Տավուշի թեմ

Պապոնց տուն սոցիալ-կրթական կենտրոնի մայրերի ակումբը

Ահա այսպես մեր կենտրոնի մայրիկները իրենց ձեռքով հագուստներ են հյուսում իրենց զավակների համար:

Translate »