Հայ առաքելական եկեղեցի Տավուշի թեմ

Տերունական աղոթք

Գրաբար

                                                   Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես,

սուրբ եղիցի անուն Քո,

եկեսցէ արքայութիւն Քո,

եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր.

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,

որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն,

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն,

զի Քո է արքայութիւն եւ

                                        զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Աշխարհաբար

Հայ՛ր մեր, որ երկնքում ես,

սուրբ թող լինի Քո անունը,

Քո արքայութունը թող գա,

Քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է:

Մեր հանապազօրյա հացը տո՛ւր մեզ այսօր.

և թո՛ղ մեզ մեր պարտքերը,

ինչպես և մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին:

Եվ մի՛ տանիր փորձության,

այլ փրկի՛ր մեզ չարից,

քանզի Քոնն է արքայությունը և զօրությունը

և փառք հավիտյանս. ամեն:

Translate »